Gemengde vrijmetselarij in Dordrecht

Vrijmetselarij

Wat is vrijmetselarij

Vier handen Het is onmogelijk in enkele woorden een definitie te geven. Het is inherent aan in het ondogmatisch karakter van de vrijmetselarij, dat ook vrijmetselaren daar zeer verschillend over denken. Wel kan men diverse kenmerken van de vrijmetselarij opnoemen:

In de vrijmetselarij wordt een weg gewezen naar bewustwording en zelfontplooiing, herkenbaar in de uitspraak: 'Ken U Zelve'.
Vrijmetselaren doen dat zowel individueel als met gelijkgestemden, 'ingewijden' in letterlijke en figuurlijke zin en zetten zich in voor een leefbare wereld met het devies: 'Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap', maar ook: 'Verbeter de wereld, begin bij jezelf'.